NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE

NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE Od 1. 1. 2013 obsahuje zákon č 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) ustanovení § 106a, kde je definován nový pojem tzv. nespolehlivý plátce. Pokud plátce závažným způsobem poruší své...